Karjeros testai

Darbinė sėkmė priklauso nuo žmogaus veiklos ir organizacijos tikslų atitikimo. Kad ši harmonija egzistuotų, reikia gerai suprasti savę, kaip asmenybę ir darbuotoją - tai nelengva užduotis norint išlaikyti objektyvumą. Laimei, šiam tikslui galime pasitelkti psichologinį testavimą ir vertinimą.

Psichometriniai testai apima gebėjimų, įgūdžių ir asmenybės testus, kurie leidžia įvertinti ir prognozuoti individo kompetencijas, motyvaciją ir elgesį atliekant pareigas. Tripod testai sudaryti pagal techninius ir statistinius principus, kurie užtikrina jo kokybę, o kokybiškas testas reiškia tai, kad jis specifiškai matuoja konstruktą, kuriam matuoti ir buvo sukurtas.

Ką gaunate pasirinkę Tripod testus: iškart po testo atlikimo į elektroninį paštą gausite automatiškai sugeneruotus testo rezultatus su detaliais aprašymais, bei sutartu laiku - asmeninę konsultaciją apie testo rezultatų reikšmes ir pritaikymą. Rezultatai ataskaitoje pateikiami procentine išraiška, lyginant su kitais žmonėmis.

Kaina už testą ir interpretavimo konsultaciją priklauso nuo pasirinkto testo ar jų kombinacijos, nuo 60 iki 140 eurų. Prieš atliekant testus kviečiu trumpam pokalbiui (nemokamai) per Zoom testų parinkimui ir pristatymui.

Asmenybės klausimynas

Asmeninių savybių klausimynas (testas) vertina nesikeičiančias asmenines savybes, paremtas didžiosiomis asmenybės dimensijomis. Šio Tripod testo pagrindas yra Didžiojo penketo (The Big Five) asmenybės modelis. Asmenybės dimensijos atspindi žmogui būdingą polinkį elgtis ir reaguoti tam tikru būdu. Testas vertina būtent tuos bruožus, kurie laikomi svarbiais vertinant žmogaus perspektyvas profesinėje aplinkoje, dirbant komandoje, stresinėje aplinkoje, vadovo pozicijoje. Tokie asmenybės bruožai yra santykinai stabilūs, mažai keičiasi laike, ir todėl jas ištestavę galime prognozuoti žmogaus elgseną bei rasti būdus, galbūt įrankius, kaip produktyviai dirbti. Vertinami:

  • emocinis stabilumas (atsparumas stresui ir savitvarda);

  • ekstravertiškumas (noras bendrauti ir aktyvumas), įtaka, lyderystė;

  • sutariamumas (paslaugumas ir geranoriškumas) pasitikėjimas kitais, pasirengimas bendradarbiauti;

  • sąmoningumas (pasiryžimas siekti tikslo ir kryptingumas), dalykiškumas, pedantiškumas, tikslingumas;

  • atvirumas patirčiai (kūrybingumas ir idėjos), inovatyvumas, sugebėjimas prisitaikyti, minčių gilumas.

Klientams galiu pasiūlyti bendrus ir išskirtinai vadovams paruoštus testus.