Konsultacijos moksleiviams

Dėl ko labiausiai jaudinasi paaugliai galvodami apie profesinę ateitį…?

  • Kuo būti?

  • Kur eiti mokytis?

  • Kaip pasirinkti?

  • Kaip taip pasirinkti, kad ir patiktų, ir gerai uždirbčiau?

  • Ką daryti, jei pasirinksiu blogai?

Kartu mes galime jiems padėti rasti atsakymus.

Karjeros ugdymo (dar kitaip vadinamo profesinio orientavimo) sesijų metu, mes dirbame ties tuo, kad paauglys:

  • Geriau suprastų save, savo norus, poreikius, stipriąsias ir silpnąsias puses. Tam naudojame įvairius karjeros testus, koučingo ir karjeros planavimo metodus.

  • Gautų informaciją apie darbo rinką, profesijas, studijų galimybes. Šiame etape svarbu atlikti "namų darbus", tėvams padedant, imtis aktyvių veiksmų.

  • Išmoktų pasirinkti - naudojant įvairias metodikas, analizuojant ir išbandant hipotezes praktiškai.

Sėkmingam darbui rekomenduojami 3 susitikimai po 60 minučių, paketo kaina - 120 eurų. Vienos konsultacijos kaina - 50 eurų. Konsultacijų turinys gali būti derinamas pagal poreikį.